Om digital læring i AMU

I TUP-projektet Digital læring er der udviklet og evalueret nye formater for digital læring.

Der har især været lagt vægt på, hvordan video kan indgå i læringsaktiviteterne i åbent værksted.
Kursisterne oplever generelt, at det giver øget værdi til deres læringsprocesser. De fremhæver især, at det er af stor værdi at kunne lære i eget tempo.

Underviserne er gennem projektet blevet langt mere motiverede til at se og bruge mulighederne i digital læring.
Samtidig dokumenterer en omfattende undersøgelse i forbindelse med projektet, at virksomhederne også ser positivt på relevansen af digital læring.

I projektet er dette IKTiAMU site blevet videreudviklet til en åben og fleksibel platform, hvor der er åben tilgang. Her er idéerne, der ligger bag de såkaldte MOOCs (Massive Open Online Courses), udfoldet i forhold til arbejdsmarkedsuddannelsernes målgrupper.

I forbindelse med udviklingsprojektet er der produceret et omfattende dokumentations, inspirations - og støttemateriale, der kan tilgås i de underlæggende afsnit, hvor der gives der inspiration og vejledning til hvordan de digitale muligheder kan anvendes inden for AMU-området.

I denne rapport præsenteres indledende muligheder og udfordringer i forhold til digital læring.
Digital læring i AMU

Denne rapport gennemgår resultaterne af projektet Digital læring i AMU.

Afsluttende rapport

Senest ændret: Monday den 30. January 2017, 10:49