Markedsanalyse omkring digital læring

I forbindelse med projektet Digital læring i AMU, er der gennemført en kvantitativ virksomhedsundersøgelse i form af 169 telefoniske interview, og en kvalitativ opfølgning i form af 5 personlige dybdeinterview.

Formålet med undersøgelsen har været, at:
- undersøge hvilke muligheder og problemstillinger virksomheder ser i forhold til IT-baseret undervisning og Blended Learning i AMU regi
- få indspil til de modeller, der skal udvikles til digital læring
- blive klogere på om markedet er klar til at skolerne udbyder digital og Blended Learning inden for AMU

Det samlede resultat af markedsanalysen.
Markedsanalyse

Senest ændret: Monday den 30. January 2017, 11:01