Vejledning til IKTiAMU

Vejledning til IKTiAMU

OPRETTE ET KURSUS UD FRA EN SKABELON

Denne gennemgang bygger på nedenstående kursusskabelon 'Skabelon til IKTiAMU', som indeholder 10 underemner.

Aktivitet

Vises/info

Info

Oprettelse af kurset, ud fra IKTiAMU skabelonen.

 

Klik på Tilføj et nyt kursus

Indtast kursets titel under Fulde navn

Indtast kort titel under Kursets korte navn, evt. det samme som titel

Kurset gøres usynligt ved at vælge Skjul under Synlig

Klik på Kursusformat og vælg IKTiAMU flexible sections format under Format

Klik på Gem hvorved der fremkommer et tomt kursus

Info

Nu skal kursusskabelonen IKTiAMU importeres.

 

Klik på Importer under INDSTILLINGER i venstre side.

Hvis skabelonen ikke står i oversigten, skriv Skabelon til IKTiAMU og klik på Søg

Afklik ud for skabelonen og klik på Fortsæt

Klik på Hop til sidste step

Når importen er færdig, klikkes der på Fortsæt

Kurset er nu klar til at blive redigeret

Info

Kurset skal nu opdeles i naturlige underemner, som skal erstatte'Emner 1' til 'Emne 10'

 

Slå redigering til ved at klikke på Rediger

Klik på tandhjulet over emne 1

Fjern afmærkningen ud for Brug standard emnenavn og indtast navnet på underemnet.

Klik på Gem

 

 

 

Opret titler på de øvrige underemner på samme måde

 

Er der for mange emner, slettes de ved at klikke på X over de emner, der skal slettes

Info

Udfyld det øverste afsnit med oplysninger om Kursusmål.

Klik på tandhjulet over Kursets mål for at åbne editoren

Klik på for at åbne alle muligheder i editoren

Indskriv kursets mål mv.

Kursets mål

Xxx

Xxx

Info

Udfyld derefter det øverste afsnit med oplysninger om Sådan arbejder du på kurset og Vejledende tidsplan.

I den importerede kursusskabelon ligger Sådan arbejder du på kurset og Vejledende tidsplan i word-udgaver, som tilrettes det aktuelle kursus og uploades som PDF udgaver.

 

Info

Word-filen Sådan arbejder du på kurset skal nu downloades.

 

Klik på Rediger ud for Sådan arbejder du på kurset

 

Klik på Rediger indhold og indstillinger

Under Indhold, klik på word ikonet

 

Klik på Download for at hente word-filen ned på computeren

Rediger word-filen og gem den som en PDF-fil

 

 

PDF skal nu uploades, og word-filen i kurset slettes

 

Klik igen på Klik på Rediger ud for Sådan arbejder du på kurset, og derefter Rediger indhold og indstillinger


 

Under Indhold, klik på dokument ikonet

Klik på Upload en fil og Vælg fil, og find PDF-filen på computeren


Klik på Upload denne fil

Under Indhold, klik på word ikonet

 

Klik på Slet for at slette word-filen

Anvend samme frem­gangsmåde til at udskifte Vejledende tidsplan med en PDF

Info

Der skal nu lægges læringsmaterialer, tests, opgaver mv. ind i kurset.

 

Info

Indsæt ressourcer og aktiviteter:

I denne vejledning: Følg punkt '8. Indsætte ressourcer og aktiviteter i et kursus'

 

Info

Indsæt video:

I denne vejledning: Følg punkt '9. Indsætte YouTube video' og '10. Indsætte video via indlejring'

NB: Video-filer kan også indsættes som en fil-ressource jf punkt
'
8. Indsætte ressourcer og aktiviteter i et kursus'

 

Info

Indsæt tests:

I denne vejledning: Følg punkt '11. Quiz/test'

NB: IKTiAMU er opsat til at, nye tests automatisk fungerer i forhold til Test dig selv

 

Info

Afkrydsning fra/til

 

Klik på Rediger ud for kursuselementet, og derefter Rediger indhold og indstillinger


Klik på Aktivitetsudførelse, og vælg Ingen indikation af afsluttet aktivitet, under Registrering af fuldførelse

Klik på Gem og returner til kursetInfo

Giv evt. andre undervisere adgang til at kunne redigere

 

Klik på Deltagere under Brugere, som ligger under INDSTILLINGER

Klik på Tilmeld brugere

Vælg Lærer under Tildel roller

Indtast navn og klik på Søg

Klik på Tilmeld ud for deltager

Klik på Afslut tilmelding af deltager