Vejledning til IKTiAMU

Websted: IKTiAMU
Kursus: IKTiAMU
Bog: Vejledning til IKTiAMU
Udskrevet af:
Dato: Thursday den 25. July 2024, 11:18

Beskrivelse

Vejledning til IKTiAMU

IKTiAMU er en læringsplatform hvor undervisere kan oprette kurser med meget forskelligt indhold, og som kursisterne kan få adgang til ved selvtilmelding.

Platformen er opsat til, at deltagerne kan oprette sig selv, og tilmelde sig de kurser, der er indstillet til selvtilmelding.


Oprettelse og opsætning af kurser 

- Se undermenu

Oprette et nyt kursus

Aktivitet

Vises/info

Info

En bruger, der skal kunne oprette og redigere kurser, skal oprettes og gives adgang til dette.

Personen, der opretter et kursus, er automatisk tilmeldt kurset som lærer.

Klik på kursusområde under KURSUSKATEGORIER

 

Klik på Tilføj et nyt kursus

Indtast kursets titel under Fulde navn

Indtast kort titel under Kursets korte navn, evt. det samme som titel

Klik på Gem hvorved der fremkommer et tomt kursus med 4 sektioner

Info

Næste step er at indsætte indhold i kurset.

Klik på Rediger i det tomme kursus

Kursets indhold kan nu oprettes

Gå til punktet Rediger i et nyoprettet kursus

Info

Hvis de studerende mv. selv skal kunne tilmelde sig kurset, gå til punktet Aktiver selvtilmelding til et kursus

Info

Hvis andre undervisere skal kunne redigere i kurset, skal de registreres til dette. Gå til punketet Tilmeld undervisere, der må redigere i kurset


OPRETTE ET KURSUS UD FRA EN SKABELON

Denne gennemgang bygger på nedenstående kursusskabelon 'Skabelon til IKTiAMU', som indeholder 10 underemner.

Aktivitet

Vises/info

Info

Oprettelse af kurset, ud fra IKTiAMU skabelonen.

 

Klik på Tilføj et nyt kursus

Indtast kursets titel under Fulde navn

Indtast kort titel under Kursets korte navn, evt. det samme som titel

Kurset gøres usynligt ved at vælge Skjul under Synlig

Klik på Kursusformat og vælg IKTiAMU flexible sections format under Format

Klik på Gem hvorved der fremkommer et tomt kursus

Info

Nu skal kursusskabelonen IKTiAMU importeres.

 

Klik på Importer under INDSTILLINGER i venstre side.

Hvis skabelonen ikke står i oversigten, skriv Skabelon til IKTiAMU og klik på Søg

Afklik ud for skabelonen og klik på Fortsæt

Klik på Hop til sidste step

Når importen er færdig, klikkes der på Fortsæt

Kurset er nu klar til at blive redigeret

Info

Kurset skal nu opdeles i naturlige underemner, som skal erstatte'Emner 1' til 'Emne 10'

 

Slå redigering til ved at klikke på Rediger

Klik på tandhjulet over emne 1

Fjern afmærkningen ud for Brug standard emnenavn og indtast navnet på underemnet.

Klik på Gem

 

 

 

Opret titler på de øvrige underemner på samme måde

 

Er der for mange emner, slettes de ved at klikke på X over de emner, der skal slettes

Info

Udfyld det øverste afsnit med oplysninger om Kursusmål.

Klik på tandhjulet over Kursets mål for at åbne editoren

Klik på for at åbne alle muligheder i editoren

Indskriv kursets mål mv.

Kursets mål

Xxx

Xxx

Info

Udfyld derefter det øverste afsnit med oplysninger om Sådan arbejder du på kurset og Vejledende tidsplan.

I den importerede kursusskabelon ligger Sådan arbejder du på kurset og Vejledende tidsplan i word-udgaver, som tilrettes det aktuelle kursus og uploades som PDF udgaver.

 

Info

Word-filen Sådan arbejder du på kurset skal nu downloades.

 

Klik på Rediger ud for Sådan arbejder du på kurset

 

Klik på Rediger indhold og indstillinger

Under Indhold, klik på word ikonet

 

Klik på Download for at hente word-filen ned på computeren

Rediger word-filen og gem den som en PDF-fil

 

 

PDF skal nu uploades, og word-filen i kurset slettes

 

Klik igen på Klik på Rediger ud for Sådan arbejder du på kurset, og derefter Rediger indhold og indstillinger


 

Under Indhold, klik på dokument ikonet

Klik på Upload en fil og Vælg fil, og find PDF-filen på computeren


Klik på Upload denne fil

Under Indhold, klik på word ikonet

 

Klik på Slet for at slette word-filen

Anvend samme frem­gangsmåde til at udskifte Vejledende tidsplan med en PDF

Info

Der skal nu lægges læringsmaterialer, tests, opgaver mv. ind i kurset.

 

Info

Indsæt ressourcer og aktiviteter:

I denne vejledning: Følg punkt '8. Indsætte ressourcer og aktiviteter i et kursus'

 

Info

Indsæt video:

I denne vejledning: Følg punkt '9. Indsætte YouTube video' og '10. Indsætte video via indlejring'

NB: Video-filer kan også indsættes som en fil-ressource jf punkt
'
8. Indsætte ressourcer og aktiviteter i et kursus'

 

Info

Indsæt tests:

I denne vejledning: Følg punkt '11. Quiz/test'

NB: IKTiAMU er opsat til at, nye tests automatisk fungerer i forhold til Test dig selv

 

Info

Afkrydsning fra/til

 

Klik på Rediger ud for kursuselementet, og derefter Rediger indhold og indstillinger


Klik på Aktivitetsudførelse, og vælg Ingen indikation af afsluttet aktivitet, under Registrering af fuldførelse

Klik på Gem og returner til kursetInfo

Giv evt. andre undervisere adgang til at kunne redigere

 

Klik på Deltagere under Brugere, som ligger under INDSTILLINGER

Klik på Tilmeld brugere

Vælg Lærer under Tildel roller

Indtast navn og klik på Søg

Klik på Tilmeld ud for deltager

Klik på Afslut tilmelding af deltager


 


Registrering af aktivitetsudførelse fra/til

Aktivitet

Vises/info

Info

IKTiAMUMoodle står til, at der automatisk vises en afklikningsboks til højre ud for hver aktivitet/ressource, der oprettes i kurset.

Denne kan deltageren fx anvende til at indikere, at han/hun har arbejdet med indholdet.

Denne boks kan fjernes, som beskrevet her.

Åbn det kursus, der skal redigeres, og klik på Rediger

Klik på Rediger ud for den aktivitet/ressource, der skal redigeres, og klik på Rediger indhold og indstillinger

Under Aktivitetsudførelse ændres Registrering af fuldførelse til Ingen indikation af afsluttet aktivitet

Står til

Skift til

 

Rediger de ønskede aktiviteter/ressourcer og klik på Gem og returner til kurset

 


Tilføje Progressionslinje

Aktivitet

Vises/info

Info

Progressionslinjen giver mulighed for at følge en deltagers progression på et kursus.

Kurset opbygges på normal vis

Gå ind under det kursus, hvor Status skal aktiveres

 

Klik på Slå redigering til

 

Vælg Status under Tilføj ... i TILFØJ BLOK

Med musen kan blokken flyttes ved at trække ii den fremkomne blok

Klik på Add all activities/ressources

Under indstillinger sættes:
- Use icons in bar = Ja
- Order bar items by = 0rdering in course

Klik på Gem

 

 


Redigere i et kursus

- se undermenu

Redigere i et nyoprettet kursus

Aktivitet

Vises/info

Info

Der vises her et eksempel på opbygning af et nyt kursus.

Oprettelse af et nyt kursus kan ses under punktet Oprette et nyt kursus i egen afdeling

Klik på Rediger i det tomme kursus

Info

Som standard er kurset oprettet i 4 sektioner, et uden titel og tre med titlerne Emne 1, Emne 2 og Emne 3. Antallet af sektioner kan øges yderligere.

Første fase er at sætte en titel på sektionerne.

Klik på det øverste

Klik på afkrydsningsfeltet foran Brug standard sektionsnavn, hvilket giver mulighed for at redigere titlen

Indsæt titlen på første sektion, fx Kursusbeskrivelse

Indsæt beskrivelse i første sektion og klik på Gem

Klik på under EMNE 1

Klik på afkrydsningsfeltet foran Brug standard sektionsnavn

Indsæt din titel for anden sektion og klik på Gem

Gennemfør samme proces på de øvrige sektioner

 

Info

Der kan tilføjes flere sektioner

Klik på efter nederste sektion, hvorved der fremkommer en sektion ekstra

Info

Under punktet Indsætte ressourcer og aktiviteter i et kursus lærer du at indsætte indhold i kurset.


Redigere i et bestående kursus

Aktivitet

Vises/info

Info

Denne del er den samme hver gang, der skal redigeres i et kursus.

Åbn det kursus der, skal redigeres, og klik på Rediger

Klik på Rediger ud for den aktivitet/ressource, der skal redigeres, og klik på Rediger indhold og indstillinger

Rediger de ønskede aktiviteter/ressourcer og klik på Gem og returner til kurset

Indsætte ressourcer og aktiviteter i et kursus

Aktivitet

Vises/info

Info

Der kan indsættes forskellige typer af ressource- og aktivitetsindhold i et kursus

Her præsenteres de typisk anvendte ressourcer.

Indsætning af Webside, som er en side, der kan redigeres direkte i kurset

Klik på Tilføj ressource eller aktivitet

Scroll ned og afklik Webside

Klik på Tilføj

Indsæt Navn som fx Rødspætte

Indsæt beskrivelse, men da den normalt ikke vises, kan man fx gentage teksten fra Navn

Info

Editoren fungerer som et simpelt tekstbehandlingsprogram, hvor der bl.a. kan indsættes tekst og billeder, og tekster kan formateres.

Læs mere under punktet Editoren

Under Sideindhold indsættes den ønskede tekst

Klik på Gem og returner til kurset

Indsætning af Fil ressourcen, hvorunder du kan indsætte dokumenter (Word, PowerPoint, Excel, PDF mv.) og filer.

Klik på Tilføj ressource eller aktivitet

 

Scroll ned og afklik Fil

Klik på Tilføj

Indsæt Navn som fx Rødspætten - meget mere end fileter

Indsæt beskrivelse, men da den normalt ikke vises, kan man fx gentage teksten fra Navn

Under Indhold klik på

Under Filvælger klik på Vælg fil og find filen på din computer.

Klik på Upload denne fil, der er her valgt en PDF-fil.

Info

Hvis du ønsker, at PDF-filen skal vises inden for kursusvinduet, følger du dette step

Klik på Udseende og under Vis vælges indlejret.

Klik på Gem og retur til kurset

Indsætning af URL (link) til en hjemmeside eller anden ressource

Klik på Tilføj ressource eller aktivitet

 

Scroll ned og afklik URL

Klik på Tilføj

Indsæt Navn som fx Side om rødspætter

Indsæt beskrivelse, men da den normalt ikke vises, kan man fx gentage teksten fra Navn

Under Indhold klik på

Under Filvælger klik på Vælg fil og find filen på din computer.

Indsæt linket til hjemmesiden.

Info

Hvis du ønsker, at siden skal vises inden for kursusvinduet, følger du dette step

Klik på Udseende og under Vis vælges indlejret.

Klik på Gem og retur til kurset

 

Indsætning af Etiket, hvormed der kan oprettes overskrifter i en sektion

Klik på Tilføj ressource eller aktivitet

 

Scroll ned og afklik Etiket

Klik på Tilføj

Indsæt Etikettiteltekst, ex Opdeling

Klik på Gem og retur til kurset

Info

De enkelte ressourcer/aktiviteter kan flyttes op/ned ved at klikke med musen på , og trække op/ned

Info

De enkelte ressourcer/aktiviteter kan flyttes til højre ved at klikke på Indstillinger og klikke på Flyt til højre.

 


Indsætte YouTube video

Aktivitet

Vises/info

Info

YouTube videoer bliver automatisk genkendt af systemet

Klik på Tilføj ressource eller aktivitet

Scroll ned og afklik Webside

Klik på Tilføj

Indsæt Navn som fx Video om rødspætten

Indsæt beskrivelse, men da den normalt ikke vises, kan man fx gentage teksten fra Navn

Find videoen på YouTube

Klik på Del og kopier linket

Indsæt linket, og indsæt evt. noget tekst

Klik på Gem og returner til kurset

 


Indsætte video via indlejring

Aktivitet

Vises/info

Info

Denne metode benytter en HTML-kode, der skal gemmes under HTML-delen i editoren.

Klik på Tilføj ressource eller aktivitet

Scroll ned og afklik Webside

Klik på Tilføj

Indsæt Navn som fx Video om rødspætten

Indsæt beskrivelse, men da den normalt ikke vises, kan man fx gentage teksten fra Navn

Klik på for at vise flere knapper

Indsæt evt. beskrivelse

Klik på for at vise sidens HTML-kode

Find videoen på YouTube

Klik på Del og kopier linket

Kopier teksten i feltet

Indsæt det kopierede

Klik på Gem og returner til kurset

 


Quiz/test

Aktivitet

Vises/info

Info

Som en del af kurset, kan der indsættes en Quiz.

Fremgangsmåden er den samme som når der indsættes ressourcer/aktiviteter.

Der vises her kun et eksempel på sand/falsk spørgsmål

Åbn det kursus, der skal redigeres, og klik på Rediger

Klik på Rediger ud for den aktivitet/ressource, der skal redigeres, og klik på Rediger indhold og indstillinger

Klik på Tilføj ressource eller aktivitet

 

Scroll ned og afklik Quiz

Klik på Tilføj

Giv testen en titel

Klik på Rediger Quiz

Klik på Tilføj

Klik på Tilføj et spørgsmål ...

Klik fx på Sand/Falsk og Tilføj

Indsæt Spørgsmålsnavn og Spørgsmålstekst (udsagn)

Vælg værdi for point ved rigtigt svar

Sæt Rigtigt svar, her er det sandt

Klik på Gem ændringer og fortsæt redigeringen

Klik på Afprøv

Spørgsmålet kan nu afprøves med forskellige indstillinger

Klik på Gem

Klik på Tilføj et spørgsmål ... for næste spørgsmål osv.

Klik på Rediger indhold og indstillinger når alle spørgsmål er oprettet

Klik på Gem og returner til kurset

 


Quiz/test med import til Spørgsmålsbanken

Aktivitet

Vises/info

Info

Som en del af kurset, kan der indsættes en Quiz/test.

Fremgangsmåden er den samme som når der indsættes ressourcer/aktiviteter.

Der vises her et eksempel,hvor spørgsmålene udarbejdes på hjemmesiden http://text2gift.host-ed.me/Text2GiftConverter.html, hvorfra de importeres til Spørgsmålsbanken på LearnSpace.

Spørgsmålene flyttes herfra til Quizzen/testen.

Åbn det kursus, der skal redigeres, og klik på Rediger

Klik på Rediger ud for den aktivitet/ressource, der skal redigeres, og klik på Rediger indhold og indstillinger

Klik på Tilføj ressource eller aktivitet

 

Scroll ned og afklik Quiz

Klik på Tilføj

Giv testen en titel

Info

Nu skal spørgsmålene oprettes på hjemmesiden
http://text2gift.host-ed.me/Text2GiftConverter.html

Åbn hjemmesiden

Vælg fx Single Answer

Indtast dine spørgsmål på følgende måde:

Først spørgsmålet

Se svarmulighederne, hvor det skal stå et * foran det korrekte svar

Lav et mellemrum til næste spørgsmål

Så det næste spørgsmål osv.


Klik på Send

Gem filen på computeren

Info

Nu skal spørgsmålene importeres til Spørgsmålsbanken på LearnSpace

Klik på Spørgsmålsbanker og vælg Importer

Vælg filformatet Gift-format

Klik på Vælg en fil...

Klik på Vælg fil

Find og vælg filen på computeren

Klik på Upload denne fil

Klik på Importer

Spørgsmålene der er importeret vises

Klik på Fortsæt

Kategorien hvorunder spørgsmålene importeres i Spørgsmålsbanken vises

Info

Nu skal spørgsmålene fra Spørgsmålsbanken til testen

Klik på Rediger Quiz

Klik på Tilføj

Klik på Tilføj et spørgsmål ...

Klik på
Fra spørgsmålsbanken

Marker de spørgsmål, der skal importeres

Spørgsmålene er nu importeret og klar i Quizzen/testen

Klik på Gem og returner til kurset

 


Editoren

Aktivitet

Vises/info

Info

Editoren fungerer som et mini tekstbehandlingsprogram, og anvendes de steder, hvor der kan redigeres direkte i kurset.

Fx ved beskrivelser og kursusaktiviteter som en Webside.

Info

Det normale betjeningspanel.

Panelet kan udvides med flere muligheder ved at klikke på knappen.

Vis/skjul editor i en fuld skærm

Opdel siden i spalter

Det kan øge overskueligheden hvis teksten bliver opdelt i spalter. I forhold til at styre teksten på forskellige medier, anbefales det at oprette 3 spalter, og slette spalte 3, hvilket gøres ved at slette Colum 3 teksten.

Indskriv/indsæt noget teksten i de øvrige kolonne inden du sletter Colum 1 og Colum 2 teksterne.Valg af overskrifttype

Valg af fed og kursiv skrift

Valg af fontstørrelse

Tekstfarve

Baggrundsfarve

Punkttegn og punkttal

Indsæt gennemgående linje

Indsæt/fjern link

 

Marker tekst eller bille­de og klik på

Skriv link

Klik på Create link

Indsæt billede

 

Klik på

Du kan enten vælge at:

Indtaste URL til billedet, hvis det ligger på en anden server

Klikke på Browse repositories, og vælge et billede fra egen computer

Afklik på Beskrivelse ikke nødvendigt

Klik på Gem billedet

Indsæt media (video)

Klik på

Du kan enten vælge at:

Indtaste URL til medie, hvis det ligger på en anden server

Klikke på Browse repositories, og vælge et medie fra egen computer

Klik på Insert media

Indsæt fil

Klik på

Du kan her indsætte flere typer af filer

 

Indsætte Etiketter

Aktivitet

Vises/info

Info

Etiketter indeholder ikke læringsindhold, men anvendes typisk til at opdele indholdet i en sektion

Klik på Tilføj ressource eller aktivitet

Scroll ned og afklik Webside

Klik på Tilføj

Indsæt Etikettekst som fx Supplerende materiale

Formater teksten til fx Large + Bold + Blå


Klik på Gem og returner til kurset

 


Tilmelding

- se undermenu

Tilmelde undervisere der må redigere i kurset

Aktivitet

Vises

Info

Underviseren, der har oprettet kurset, kan automatisk redigere i dette.

Underviseren kan koble flere på, som også kan redigere i kurset.

 

 

1. Åbn det kursus hvor der skal kobles

Indstillingsmenuen vises i venstre side

Klik på Brugere

Klik på Deltagere

Klik på Tilmeld brugere

Under Tildel rolle vælg Lærer

Søg underviser

Klik på Tilmeld ud for underviseren

Klik på Afslut tilmelding af deltagere

Info

Dette kan kun lade sig gøre i forhold til undervisere, der er tildelt rollen som Kursusadministrator inden for denne kursusgruppe