Om fleksibel læring i AMU

I TUP-projektet Fleksibel læring I AMU har det primære formål været at udvikle og afprøve eksemplariske modeller for forløb gennemført hel/delvis som fjernundervisning, hvor der er fokus på dokumentation af digital tilstedeværelse og læringsudbytte.

De seks overordnede målsætninger med projektet har været:

  • Udvikling af modeller for dokumentation af digital tilstedeværelse, og for dokumentation og afprøvning af læringsudbytte
  • Udvikling af eksemplariske modeller for forløb som hel/delvis fjernundervisning
  • Opgradering af MOOC platformen IKTiAMU til Learning Analytics
  • Udvikling og afprøvning af konkrete forløb
  • Udvikling og gennemførelse af blendede kursusforløb for undervisere
  • Udvikling af digitale formidlings- og casevideoer

Du kan læse nærmere omkring projektet i den afsluttende rapport.
Afsluttende rapport

Last modified: Friday, 28 June 2019, 2:56 PM