Resultater af en analyse om anvendelse af IKT i AMU