Analyse om anvendelsen af IKT i AMU

Industriens Fællesudvalg har i 2012 afsluttet en analyse om brug af IKT i arbejdsmarkedsuddannelserne - med særligt fokus på deltagere med begrænsede læse- og skrivefærdigheder samt manglende IKT-kompetencer. Desuden blev der udarbejdet et ”best-practise” katalog, som kan fungere som inspiration for underviserne.
Projektet blev gennemført i samarbejde med Lizzie Mærsk HR.

Efter projektets afslutning blev der afholdt en faglæreruddannelse med titlen "Workshop-seminar om anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i arbejdsmarkedsuddannelserne".
Se nærmere fra seminaret under menupunkterne "Workshop-seminar om IKT i AMU" samt "Videoer fra workshop-seminaret".


Download Inspirationskatalog til faglærere

Last modified: Friday, 22 October 2021, 10:19 AM