Fieldbus

Undervisningsmaterialet omhandler principperne for fieldbusstandarderne Profibus, Profinet og AS-i bus.