Vejledning til IKTiAMU

Vejledning til IKTiAMU

Indsætte Etiketter

Aktivitet

Vises/info

Info

Etiketter indeholder ikke læringsindhold, men anvendes typisk til at opdele indholdet i en sektion

Klik på Tilføj ressource eller aktivitet

Scroll ned og afklik Webside

Klik på Tilføj

Indsæt Etikettekst som fx Supplerende materiale

Formater teksten til fx Large + Bold + Blå


Klik på Gem og returner til kurset