Vejledning til IKTiAMU

Vejledning til IKTiAMU

Registrering af aktivitetsudførelse fra/til

Aktivitet

Vises/info

Info

IKTiAMUMoodle står til, at der automatisk vises en afklikningsboks til højre ud for hver aktivitet/ressource, der oprettes i kurset.

Denne kan deltageren fx anvende til at indikere, at han/hun har arbejdet med indholdet.

Denne boks kan fjernes, som beskrevet her.

Åbn det kursus, der skal redigeres, og klik på Rediger

Klik på Rediger ud for den aktivitet/ressource, der skal redigeres, og klik på Rediger indhold og indstillinger

Under Aktivitetsudførelse ændres Registrering af fuldførelse til Ingen indikation af afsluttet aktivitet

Står til

Skift til

 

Rediger de ønskede aktiviteter/ressourcer og klik på Gem og returner til kurset