Vejledning til IKTiAMU

Vejledning til IKTiAMU

Redigere i et bestående kursus

Aktivitet

Vises/info

Info

Denne del er den samme hver gang, der skal redigeres i et kursus.

Åbn det kursus der, skal redigeres, og klik på Rediger

Klik på Rediger ud for den aktivitet/ressource, der skal redigeres, og klik på Rediger indhold og indstillinger

Rediger de ønskede aktiviteter/ressourcer og klik på Gem og returner til kurset