Vejledning til IKTiAMU

Vejledning til IKTiAMU

Redigere i et nyoprettet kursus

Aktivitet

Vises/info

Info

Der vises her et eksempel på opbygning af et nyt kursus.

Oprettelse af et nyt kursus kan ses under punktet Oprette et nyt kursus i egen afdeling

Klik på Rediger i det tomme kursus

Info

Som standard er kurset oprettet i 4 sektioner, et uden titel og tre med titlerne Emne 1, Emne 2 og Emne 3. Antallet af sektioner kan øges yderligere.

Første fase er at sætte en titel på sektionerne.

Klik på det øverste

Klik på afkrydsningsfeltet foran Brug standard sektionsnavn, hvilket giver mulighed for at redigere titlen

Indsæt titlen på første sektion, fx Kursusbeskrivelse

Indsæt beskrivelse i første sektion og klik på Gem

Klik på under EMNE 1

Klik på afkrydsningsfeltet foran Brug standard sektionsnavn

Indsæt din titel for anden sektion og klik på Gem

Gennemfør samme proces på de øvrige sektioner

 

Info

Der kan tilføjes flere sektioner

Klik på efter nederste sektion, hvorved der fremkommer en sektion ekstra

Info

Under punktet Indsætte ressourcer og aktiviteter i et kursus lærer du at indsætte indhold i kurset.